Irwaneć, Ołeksandr

Poeta, prozaik i dramaturg, urodził się w 1961 roku we Lwowie, ale dzieciństwo i wczesną młodość spędził w Równem. Ukończył Szkołę Pedagogiczną w Dubnem oraz Instytut Literatury im. Gorkiego w Moskwie. W 1985 r. wraz z Jurijem Andruchowyczem oraz Wiktorem Neborakiem założył grupę literacką Bu-Ba-Bu ("Burłesk-Bałahan-Bufonada"). Uprawiał wtedy głównie poezję, w latach dziewięćdziesiątych natomiast napisał kilka krótkich sztuk, w których odnosił się do sytuacji niepodległej Ukrainy.
Z nastaniem nowego tysiąclecia coraz częściej pisał prozę, wydał m.in. zbiór opowiadań Oczamymria. Jego powieść Riwne! Rowno! została przełożona na polski i znalazła się w finale Literackiej Nagrody Europy Środkowej Angelus w 2007 roku.
Na polski poza Kłamczuchem przełożono (Przemysław Tomanek) cztery utwory dramatyczne Irwancia, wydane w tomie Recording i inne utwory, Kraków 2001. Były one tłumaczone również na inne języki (niemiecki, angielski, francuski, chorwacki).