Rekomendacje sztuk

Sylwetka Uberman

Absolwentka skandynawistyki na Uniwersytecie Gdańskim oraz teatrologii na Ludwig-Maximilians- Universität w Monachium, zakończonej pracą doktorską o twórczości George Taboriego. Po działalności naukowej w Instytucie Teatrologii na Freie Universität w Berlinie, jako dramaturg oraz pracowniczka działu edukacji w Jüdisches Museum Berlin, zajmuje się obecnie tłumaczeniami z języka niemieckiego, a także relacjami na temat wydarzeń kulturalnych, głównie w dziedzinie teatru dla „Teatru”, „Teatru dla Was”, „Dziennika Teatralnego”, „Forum dziennikarzy”

Nobel literacki 2015 i 1984. ADiT

ur. 1948 w Stanisławowie białoruska pisarka i dziennikarka; autorka książek, filmów i sztuk teatralnych; laureatka licznych radzieckich i międzynarodowych nagród, w tym Nagrody Nobla w dziedzinie literatury. ADiT reprezentuje sceniczne prawa autorki poniższych powieści w przekładach Jerzego Czecha oraz do adaptacji powieści pt.: Czasy second-hand. Koniec czerwonego człowieka autorstwa Igora Sawina.

Sztuki z bogiem na scenie

Przy okazji nowego tłumaczenia sztuki Roya Kifta The Day God went on Facebook (a satirical comedy in two acts), chcemy zaproponować Państwu trzy sztuki warte uwagi, w których pojawia się postać Boga, rozpisana na róŜne sposoby. Wielość perspektyw wynikająca z odmiennych strategii dramatopisarskich tych dramatów spaja ze sobą wspólne pragnienie konfrontacji ze stwórcą.

Sztuki dla dzieci autorstwa Izabeli Degórskiej oraz Maliny Prześlugi

Przygotowując dla Państwa dzisiejszy wybór oferowanych sztuk dla dzieci w wieku szkolnym zadaliśmy sobie pytanie o to, czym powinny charakteryzować się dobre sztuki dla młodych widzów? Najistotniejsze wydało nam się to, aby nie infantylizowały swojego odbiorcy. Młodsi widzowie, którzy jeszcze nie pojmują praw rządzących światem dorosłych, tym bardziej pragną naśladować zachowania mu przynależne.

Sztuki dla dzieci i młodzieży, cz.II

jak w przypadku sztuk dla dzieci, istotnym kryterium wyboru tekstów dla młodzieży było podejście autora do tematu, ze świadomością procesu kształtowania się osobowości i tożsamości młodych ludzi. Prezentowane sztuki nie popadają w moralizatorski ton, nie infantylizują młodego człowieka, nie używają prostych klisz i łatwych odpowiedzi, przez co pozostawiają przestrzeń dla odbiorcy.

Prześluga Malina. Sylwetka

Ur. 1983. Absolwentka kulturoznawstwa Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza, dramaturg w Teatrze Animacji w Poznaniu. Autorka powieści Ziuzia oraz Bajka i Majka. Jej dramaty publikowane są w „Nowych Sztukach dla Dzieci i MłodzieŜy”, „Dialogu” oraz wystawiane w wielu teatrach. Laureatka Medalu Młodej Sztuki, zdobywczyni kilku nagród i wyróŜnień w edycjach Konkursu na Sztukę Teatralną dla Dzieci i MłodzieŜy organizowanego przez Centrum Sztuki Dziecka w

Strony