Cielesta, Agnieszka

Absolwentka Filologii Słowiańskiej Uniwersytu Śląskiego i asystent w Instytucie Filologii Słowiańskiej UŚ, gdzie wykłada między innnymi historię literatury chorwackiej i serbskiej oraz prowadzi badania z zakresu tych literatur, przygotowując rozprawę doktorską na temat dramaturgii chorwackiej i serbskiej początku XX wieku. Jest redaktorem opublikowanego w 2011 roku dwutomowego wyboru współczesnych dramatów serbskich pod tytułem: Serbska ruletka. Dramat serbski po 1995 roku. Wybór tekstów, autorem artykułów naukowych poświęconych dramaturgii chorwackiej i serbskiej oraz tłumaczeń literackich.

Wybrane publikacje

Artykuły:

1. Symbolika mityczna chorwackiego dramatu modernistycznego na przykładzie cyklu dramatycznego „Legendy” Miroslava Krležy. (W:) Świat Słowian w języku i kulturze IX. Literaturoznawstwo, red. E. Komorowska, Ż. Kozicka – Borysowska, Agnieszka Krzanowska, Wydawnictwo Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2008, s. 31 – 36.

2. „Istočni greh” Ljubomira Micicia oraz „Adam i Eva” Miroslava Krležy – dwa modele antropocentryzmu w dramacie ekspresjonistycznym. (W:) „Pamiętnik słowiański”, tom LX 2010, zesz. 1, s. 3-20.

 3. Emigracja jako wyzwanie. Literackie obrazy wygnania w twórczości post-jugosłowiańskich pisarzy – apatrydów, (W:) Od banity do nomady. I Symposium Opoliensis, red. J. Czaplińska, S. Giergiel, Opole 2010, s. 174-179.

 4. Bory Ćosicia „Podróż na Alaskę” życia czyli o współczesnej serbskiej prozie emigracyjnej, (W:) Świat Słowian w języku i kulturze X. Literaturoznawstwo, red. E. Komorowska, Ż. Kozicka-Borysowska, A. Krzanowska, Wydawnictwo Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2009.

5. Postać „Nieznajomego” w chorwackim dramacie symbolistycznym, (W:) Świat Słowian w języku i kulturze XI. Literaturoznawstwo, red. E. Komorowska, A. Krzanowska, Wydawnictwo Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2010, s. 36-45.

Przedmowy, tłumaczenia:

1. Dramat serbski po 1995 roku. Wstęp, (W:) Serbska ruletka. Dramat serbski po 1995 roku. Wybór tekstów. T. 1–2, Red. A. Cielesta, L. Małczak, D. Zwierzchowska, Katowice 2011, s. 9-34, 41-42. [wstęp]

2. L. Čale-Feldman, Humor, ironia, parodia i trawestacja w dramacie chorwackim lat siedemdziesiątych, (W:) Chorwacja lat siedemdziesiątych XX wieku. Kultura. Język. Literatura, Red. L. Małczak, P. Pycia, Katowice 2010, s. 127-141. [tłum.]

3. M. Mićanović, Etiopia; Tattoo; Kibice, (W:) M. Mićanović, Prom, Katowice 2011, s. 132-140. [tłum.]

4. M. Marković, Statek dla lalek, (W:) Serbska ruletka. Dramat serbski po 1995 roku. Wybór tekstów. T. 1–2, Red. A. Cielesta, L. Małczak, D. Zwierzchowska, Katowice 2011, s. 71-119. [tłum.]

5. S. Basara, Dolce vita, (W:) Serbska ruletka. Dramat serbski po 1995 roku. Wybór tekstów. T. 1–2, Red. A. Cielesta, L. Małczak, D. Zwierzchowska, Katowice 2011, s. 51-95. [tłum. z D. Zwierzchowską]

6. M. Ojdanić, Ślad ludzkich zębów, (W:) Serbska ruletka. Dramat serbski po 1995 roku. Wybór tekstów. T. 1–2, Red. A. Cielesta, L. Małczak, D. Zwierzchowska, Katowice 2011, s. 135-179. [tłum. z D. Zwierzchowską, M. Juszczak, K. Maciągą]