Matuszek, Gabriela

Ur. 31 grudnia 1953 w Jaworznie) – historyk literatury, eseistka, krytyk, tłumaczka literatury niemieckiej. Profesor tytularny na Wydziale Polonistyki Uniwersytetu Jagiellońskiego, autorka około 200 publikacji. W 1977 r. ukończyła filologię polską na UJ i uzyskała tytuł magistra, w 1986 otrzymała stopień doktora nauk humanistycznych, w 2001 - doktora habilitowanego, w 2006 została profesorem nadzwyczajnym UJ. W 2010 r. otrzymała od Prezydenta RP tytuł naukowy profesora. Zajmuje się literaturą przełomu XIX/XX wieku, twórczością Stanisława Przybyszewskiego, naturalistyczną dramaturgią polską i europejską, prozą realistyczną i modernistyczną, literaturą współczesną, polsko-niemieckimi związkami kulturowymi, przekładem literackim, twórczym pisaniem.