Umowa licencyjna


Przed wypełnieniem wniosku prosimy zapoznać się z kilkoma uwagami:

Teatry czy grupy amatorskie obowiązuje wstępne nawiązanie kontaktu z ADiTem i wypełnienie formularza z adnotacją prawa amatorskie. Zwolnienie z kosztów licencji jest możliwe po otrzymaniu oficjalnego podania jednostki dydaktycznej lub kulturalnej. Poszę wziąć pod uwagę, że nie na wszystkie sztuki otrzymają Państwo prawa do produkcji amatorskich.

Czytanie performatywne sztuki znajdującej się pod opieką ADiTu wymaga zgody oraz stosownej licencji. Przed złożeniem wniosku uprzejmie prosimy o telefoniczny (22 - 822 11 99) lub mailowy kontakt w celu ustalenia, czy prawa do danego utworu są wolne. Wypełniony wniosek należy przysłać nam przed przystąpieniem do prób!