Antologia współczesnych sztuk niemieckich, Tom I - zbliżenia

Autor: 
Autorzy niemieccy
Dostępność: 
Dostępna

Tom I zawiera poprzedzone wstępem dr Macieja Ganczara sztuki:

Kamień (Der Stein) Mariusa von Mayenburga
Dyrygent jazzowy (Der Jazzdirigent) Wolfganga Srétera
Ulica (Auf der Greifswalder Straße) Rolanda Schimmelpfenniga
Zoo Kerstin Specht
Zraniona młodość (Verletzte Jugend) Falka Richtera

W I tomie Antologii, poprzedzonym wstępem dr Macieja Ganczara, znalazły się następujące sztuki:

KamieńMarius von Mayenburg; przekład: Jacek Kaduczak

Dyrygent jazzowy, Wolfgang Sréter; przekład: Maciej Ganczar

UlicaRoland Schimmelpfennig; przekład: Karolina Bikont

Zoo, Kerstin Specht; przekład: Maciej Ganczar

Zraniona młodość, Falk Richter; przekład: Karolina Bikont

Pierwszy tom antologii Współczesne sztuki uznanych autorów niemieckichzawiera dramaty, które mają być próbą przybliżenia polskiemu czytelnikowi oraz widzowi teatralnemu niewielkiej części bogatego dorobku niemieckich autorów sztuk teatralnych.

Pierwszy tom antologii Współczesne sztuki uznanych autorów niemieckichzawiera dramaty, które mają być próbą przybliżenia polskiemu czytelnikowi oraz widzowi teatralnemu niewielkiej części bogatego dorobku niemieckich autorów sztuk teatralnych.